profil  |  služby |  kontakty |  reference |  kariéra  info@vzgls.cz 


 geologie
 vodohospodářství
 ekologie
   -vypracování
    tzv. základní zprávy

   -ověřování rozsahu     znečištění
   -sanace znečištění
   -supervize sanačních prací
   -skládky odpadů
   -hodnocení vlivu znečištění     na životní prostředí
   -odpadové hospodářství
 technické práce
 ceník služeb
-vypracování tzv. základní zprávy
-ověřování rozsahu znečištění
-sanace znečištění
-supervize sanačních prací
-skládky odpadů
-hodnocení vlivu znečištění na životní prostředí
-odpadové hospodářství