profil  |  služby |  kontakty |  reference |  kariéra  info@vzgls.cz 


 geologie
 vodohospodářství
 ekologie
   -vypracování
    tzv. základní zprávy

   -ověřování rozsahu     znečištění
   -sanace znečištění
   -supervize sanačních prací
   -skládky odpadů
   -hodnocení vlivu znečištění     na životní prostředí
   -odpadové hospodářství
 technické práce
 ceník služeb
  • návrhy sanací podzemních vod a zemin včetně nákladů na jejich řešení a harmonogramu prací

  • návrhy cílových parametrů sanací

  • řízení a kontrola technických sanačních prací

  • supervize (dohled) sanačních prací


  •