profil  |  služby |  kontakty |  reference |  kariéra  info@vzgls.cz 


 geologie
 vodohospodářství
 ekologie
 technické práce
 ceník služeb
Na Vaši poptávku Vám rádi připravíme cenovou nabídku - kontaktujte nás na: infovzgls.cz.

1.   Geologické práce

 č.  Parametr Jednotka Cena v Kč
 Týmová práce
 1  Vedoucí týmu hod. na vyžádání
 2  Specialista (geolog, hydrogeolog, geofyzik, chemik) hod. na vyžádání
 3  Provozní (geolog, hydrogeolog, geofyzik, chemik) hod. na vyžádání
 4  Technik (terénní pracovník) hod. na vyžádání
 5  Zpracování dat na lokalitě, dokumentace apod. hod. na vyžádání
 Odběry vzorků vod, zemin, půdního vzduchu
 6  Mělká sondáž do 3 m 1 bm na vyžádání
 7  Odběr vzorku zeminy 1 ks na vyžádání
 8  Odběr vzorku stavebního materiálu a odpadů 1 ks na vyžádání
 9  Odběr vzorku odpadu dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb. 1 ks na vyžádání
 10  Odběr prostého vzorku pitné vody (z kohoutku) ks na vyžádání
 11  Odběr prostého vzorku povrchové vody ks na vyžádání
 12  Odběr vzorku podzemní vody - statický ks na vyžádání
 13  Odběr vzorku podzemní vody - dynamický ks na vyžádání
 14  Odběr vzorku odpadní vody - prostý ks na vyžádání
 15  Odběr vzorku odpadní vody - 2 hod. směsný (8 vzorků po 15-ti min.) ks na vyžádání
 16  Odběr vzorku odpadní vody - 24 hod. směsný slévaný ks na vyžádání
 17  Odběr vzorku odpadní vody z lapolu ks na vyžádání
 18  Odběr vzorku upravené vody na vstupu bazénu ks na vyžádání
 19  Odběr vzorku bazénové vody (odběr ze dvou míst bazénu) ks na vyžádání
 20  Odběr vzorku bazénové vody (odběr ze čtyř míst bazénu) ks na vyžádání
 21  Odběr půdního vzduchu ks na vyžádání
 Ostatní geologické práce
 22  Terénní měření volného / vázaného chloru ks na vyžádání
 23  Terénní měření pH, teploty, konduktivity ks na vyžádání
 24  Režimní měření hladin ks na vyžádání
 25  Jednorázové expediční začerpání ks na vyžádání
 26  Čištění studní ks na vyžádání
 27  Měření radonu na stavebním pozemku ks na vyžádání
 28  Měření radonu v budovách ks na vyžádání
 29  Projekt ks na vyžádání
 30  Sled, řízení, dokumentace terénních geologických prací hod. na vyžádání
 31  Hodnocení vlivů na ŽP, analýzy rizika ks na vyžádání
 32  Hydrogeologický posudek pozemku, stávajícího jímacího objektu ks na vyžádání
 33  Projekt průzkumného hydrogeologického vrtu ks na vyžádání
 34  Projektová dokumentace jímacího objektu ks na vyžádání
 35  Závěrečná zpráva o vybudování jímacího objektu s vyhodnocením čerpacích zkoušek ks na vyžádání
 36  Ekologické audity, návrhy sanačních prací ks na vyžádání
 37  Počítačové zpracování dat, grafické výstupy hod. na vyžádání
 38  Modelová řešení proudění podz. vod a šíření znečištění hod. na vyžádání

2.   Vrtné práce

 č.  Parametr Jednotka Cena v Kč
 1  Penetrační souprava (bez výstroje) bm na vyžádání
 2  Rotační vrtání f 150/110/90/76 mm
 - výstroj PVC 50 - 75 mm bm na vyžádání
 3  Rotační vrtání f 225 - 450 mm
 - bez výstroje bm na vyžádání
 - s výstrojí PVC/PE f 90 - 160 mm bm na vyžádání
 4  Rotační příklepové vrtání f 152 - 254 mm s výstrojí bm na vyžádání
 5  Průzkumný hg. vrt, prům. 254 - 216 mm, výstroj 160 bm na vyžádání
 6  Průzkumný hg. vrt, prům. 216 - 178 mm, výstroj 125 bm na vyžádání

3.   Hydrodynamické zkoušky

 č.  Parametr Jednotka Cena v Kč
 1  Ověřovací čerpací zkouška (ČZ) do 24 hod. (včetně stoupací zkoušky) den na vyžádání
 2  Krátkodobá ČZ do 3 dnů (včetně stoupací zk.) den na vyžádání
 3  Dlouhodobá ČZ do 28 dnů (včetně stoupací zk.) den na vyžádání
 4  Poloprovozní ČZ nad 28 dnů (včetně stoupací zk.) den na vyžádání

4.   Doprava

 č.  Parametr Jednotka Cena v Kč
 1  Osobní vozidlo (doprava osob a vzorků) km na vyžádání
 2  Nákladní vozidlo (dle druhu vozidla) km na vyžádání