profil  |  služby |  kontakty |  reference |  kariéra  info@vzgls.cz 


 geologie
   -hydrogeologie
   -inženýrská geologie
   -zpracování výsledků prací
 vodohospodářství
 ekologie
 technické práce
 ceník služeb

  • přehledné grafické a textové výstupy

  • digitalizace mapových podkladů, geologických řezů

  • modelová řešení hydrogeologických úkolů

  •