profil  |  služby |  kontakty |  reference |  kariéra  info@vzgls.cz 


 geologie
   -hydrogeologie
   -inženýrská geologie
   -zpracování výsledků prací
 vodohospodářství
 ekologie
 technické práce
 ceník služeb
  • projektování hydrogeologických prací, řízení, dokumentace a vyhodnocování technických prací

  • stanovení podmínek pro využívání studní a jímacích objektů, instalace a provoz čerpacích zařízení

  • ověřování zdrojů pitné a užitkové vody s oceněním jejich využitelného množství a jakosti

  • návrhy a revize pásem ochrany vodních zdrojů

  • monitorování časového a prostorového režimu tvorby a jakosti podzemních vod

  • modelová řešení pohybu podzemní vody, šíření kontaminace a vlivů způsobených jímáním

  • hodnocení zásob podzemních vod


  •