profil  |  služby |  kontakty |  reference |  kariéra  info@vzgls.cz 


 geologie
   -hydrogeologie
   -inženýrská geologie
   -zpracování výsledků prací
 vodohospodářství
 ekologie
 technické práce
 ceník služeb

  • komplexní inženýrsko-geologický průzkum pro zakládání staveb

  • ověřování propustnosti zemin a dalších fyzikálních a mechanických vlastností zemin

  • posuzování možnosti vsakování do horninového prostředí

  • zjištění základových poměrů stávajících objektů

  • laboratorní zkoušky mechaniky zemin a agresivity vod

  • geodetické práce spojené s průzkumem


  •