profil  |  služby |  kontakty |  reference |  kariéra  info@vzgls.cz 


 geologie
 vodohospodářství
 ekologie
 technické práce
   -odběry vzorků vod
   pitných, odpadních,
   podzemních, povrchových,
   bazénových

   -odběry vzorků zemin,
    kalů, odpadů

   -vrty průzkumné, jímací     monitorovací
   -čerpací a stoupací
    zkoušky včetně     vyhodnocení

   -kamerové prohlídky vrtů
    a kanalizace

   -čištění studní a vrtů
 ceník služeb
  • odběry vzorků zemin, kalů, odpadů


  •