profil  |  služby |  kontakty |  reference |  kariéra  info@vzgls.cz 


 geologie
 vodohospodářství
   -monitoring vypouštěných     odpadních vod
   -monitoring pitných vod
 ekologie
 technické práce
 ceník služeb
  • návrhy způsobů a provedení úpravy vody v případě potřeby

  • řešení vodohospodářských střetů zájmů

  • odbahňování rybníků a jejich celková revitalizace

  • vodohospodářské stavby - jímací vodárenské zdroje

  • monitoring vypouštěných odpadních vod


  •